FSi
Intranet

Muzeum Narodowe w Krakowie

To dedykowany system intranetowy, usprawniający funkcjonowanie jednej z największych tego typu placówek w Polsce. System został wykonany w 2013 roku na zlecenie Muzeum Narodowego w Krakowie. Celem aplikacji jest udostępnienie pracownikom bazy teleadresowej, informacji na temat dostępności zasobów (sal konferencyjnych, samochodów itp.) oraz bazy aktów prawnych, dyrektyw i ogłoszeń. System został opracowany na podstawie precyzyjnych wytycznych, dostarczonych przez Muzeum. Zarówno struktura organizacyjna placówki, jak i oczekiwany sposób pracy w systemie wymagały indywidualnego, dedykowanego rozwiązania. To zaproponowane przez FSi bazowało zarówno na otwartych komponentach jak i własnych modułach funkcjonalnych - co umożliwiło szybką realizację zlecenia. Dodatkowo, duża elastyczność opracowanego systemu umożliwia w przyszłości dalsze prace rozwojowe - podyktowane zmieniającymi się warunkami czy oczekiwaniami Klienta.