ATA S.A.

Autorski system odwoływania obecności w szkole


TYP SYSTEMU

Aplikacja do automatyzacji procesu ewidencji obecności dzieci w placówkach oświatowych.
W przypadku powiązania obecności z koniecznością podania posiłków – system związany z planowaniem zamawiania posiłków.

WIELKOŚĆ SYSTEMU
Obsługuje 9 placówek oświatowych wraz z kilkoma tysiącami podopiecznych.

FUNKCJONALNOŚCI – nieobecność w szkole zgłaszana smsem, a nawet więcej

System umożliwia planowanie obecności dzieci w palcówkach poprzez definiowanie kalendarzy obecności.

Proces odwołania obecności jest zautomatyzowany, a komunikacja rodzica ze szkołą jest możliwa w wygodnej formie SMS.

Baza danych przechowuje historię komunikacji z Klientami dla potrzeb reklamacji.

Możliwe jest definiowanie dla poszczególnych dzieci konfiguracji usług związanych z obecnością (np. obiad, podwieczorek, lekcja angielskiego), dzięki czemu łatwo i wygodnie automatyzuje się rozliczenia.

KORZYŚCI DLA SZKÓŁ I RODZICÓW – oszczędniej i bez nieporozumień

Korzystanie z systemu przekłada się to wymierne oszczędności w zamówieniach cateringowych i znaczną oszczędność czasu w obsłudze zgłoszeń. To jeszcze nie wszystko.

Jak mówi Kazimierz Borowicz z firmy ATA S. A., dzięki aplikacji znacząco spada liczba sporów z rodzicami („dzwoniłem i pani mówiła, że odnotowała zgłoszenie”-„nieprawda, nie dzwonił Pan”- „ależ prawda, zapomniała Pani!!!” itd.). Każdy SMS jest zanotowany w systemie – data, godzina, treść.