Express Pożyczki

Dedykowany system informatyczny


SYSTEM OBSŁUGI POŻYCZEK dla firmy Express Pożyczki
Firma posiada 30 oddziałów na terenie woj. śląskiego i małopolskiego.

ZAŁOŻONY EFEKT WDROŻENIA
Wzrost szybkości działania firmy i wzrost liczby klientów.

OSIĄGNIĘTY EFEKT
Architektura systemu pozwala na płynną obsługę kilkudziesięciu tysięcy klientów i znacznie większej liczby transakcji.

ZDEFINIOWANE ROLE – wiele poziomów uprawnień.
System posiada szereg ról i uprawnień dla osób obsługujących pożyczki, weryfikatorów terenowych oraz pracowników działu windykacji, a także dyrektorów oddziałów, pracowników callcenter oraz księgowości.

FUNKCJONALNOŚCI I DZIAŁANIE SYSTEMU – agreguje, automatyzuje, różnicuje, liczy.

System agreguje dane pożyczkobiorców, tworzy zestawienia i bilanse użytkowników
i oddziałów firmy. Automatycznie generuje też umowy, potwierdzenia wpłat i wypłat, obsługuje przypadki odstąpienia od umowy, przedterminowej spłaty, spłaty w terminie oraz braku spłaty.

Co więcej, program wylicza należne odsetki w zależności od terminów spłaty i rodzaju pożyczki.

UŁATWIENIA DLA PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW
Aplikacja automatycznie, za pośrednictwem wiadomości SMS, informuje klientów o terminach spłat oraz ewentualnych zaległościach.
System tworzy listy dłużników i przypisuje je pracownikom terenowym. Dla działu weryfikacji i windykacji generowane są również mapy z oznaczeniem adresów do kontaktu osobistego.

OSIĄGANE CELE BIZNESOWE
Uproszczenie komunikacji z klientem, usprawnienie komunikacji wewnątrzfirmowej, analiza transakcji archiwalnych, przyspieszenie obsługi klienta, minimalizacja ryzyka błędu.

TYP REALIZACJI - hybrydowy
Aplikacja stanowi połączenie dedykowanego systemu typu CRM (zarządzanie relacjami z klientami) i systemu obiegu dokumentów.
W całości oparta jest na scenariuszach behawioralnych oraz zautomatyzowanych testach.

BEZPIECZEŃSTWO
Z uwagi na newralgiczne dane, system posiada szereg zabezpieczeń i spełnia wymogi prawne dotyczące ochrony danych.

WDROŻENIE W LICZBACH: 2 województwa, 30 oddziałów, kilkaset tysięcy rekordów, 1231 scenariuszy, 16.704 kroki systemu jako odpowiedzi na wszelkie możliwe zachowania użytkownika.