ATA S.A.

Dedykowany system planowania i dystrybucji


Aplikacja na zamówienie producenta i dystrybutora żywności dla małopolskich i śląskich szkół. Firma ma motto: „ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE NAJLEPSZYM POSAGIEM, JAKI MOŻEMY DAĆ NASZYM DZIECIOM”.

WYZWANIE - aplikacja do kompleksowego zarządzania procesem planowania żywienia oraz produkcji i dystrybucji żywności w systemie zbiorowego żywienia.
Narzędzie pracy dla kuchni w szkołach, przedszkolach i żłobkach oraz dla firm cateringowych.

WIZJA KLIENTA - aby dzieci jadły lepiej, a koszty były rozsądne.
System do sprzedaży wiedzy dietetycznej i technologicznej instytucjom zbiorowego żywienia. 
„Wierzymy, że przy użyciu tej aplikacji – oczywiście intensywnie ją rozwijając – zostaniemy krajowym „trendsetterem” żywienia młodzieży” - mówi Kazimierz Borowicz, dyrektor Ata S. A.

TYP SYSTEMU – dedykowana hybryda CRM (zarządzanie relacjami z klientem) i systemu zarządzania produkcją.
W zamierzeniu system ma umożliwiać Klientom korzystanie z aktualizowanych baz danych, ale też opcję dopisywania „własnej” zawartości. (np. własny wykaz surowców, własne receptury Klienta – oparte na surowcach zarówno „własnych” jak i systemowych).

FUNKCJONALNOŚCI - łączy bazy danych, automatyzując planowanie dostaw.
W aplikacji definiowane są bazy surowców, produktów oraz receptur (przetwarzanie surowców w produkt). Na podstawie danych zawartych w tych bazach użytkownicy tworzą bazy jadłospisów. Korzystając z baz jadłospisów oraz wprowadzonych do systemu parametrów związanych z Klientem – użytkownikiem planowane są dostawy surowców oraz asygnaty produkcyjne. Ponadto system automatyzuje opracowanie specjalistycznych wersji jadłospisów dietetycznych (wykluczenie alergenów) na bazie wprowadzonych już jadłospisów standardowych.

UŁATWIENIA DLA PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW / PARTNERÓW - innowacyjne narzędzie
„Jak każdy system informatyczny – Educater tworzy wyłącznie iluzję ułatwień. W rzeczywistości, wdrożenie skutkuje morzem łez, ciągiem złorzeczeń i depresją rzeszy pracowników. Ale cóż – życie” - żartuje Kazimierz Borowicz z ATA S. A.
W kolejnym, planowanym, etapie rozwoju system ułatwiać będzie pracę poprzez moduł automatycznej oceny jakości jadłospisu.

REALIZOWANE CELE SPOŁECZNE - więcej niż biznes
„Przysłowiowy kaganek żywieniowej oświaty taszczymy do dowolnego miejsca wyposażonego w modem.
Za przysłowiowe grosze dostarczamy dietetyka i technologa tam, gdzie normalny dietetyk mógłby trafić wyłącznie w ramach wycieczki survivalowej” - deklaruje Kazimierz Borowicz

REALIZOWANE CELE BIZNESOWE - optymalizacja i obniżenie kosztów
Dostarczenie do placówki żywienia zbiorowego kompetencji dietetyka, technologa żywności i kucharza przełożonych na formę profesjonalnego jadłospisu z recepturami zapewniającymi optymalny dobór surowców i właściwą kalkulację ilościową ich zużycia. W efekcie obniżenie kosztów osobowych oraz surowcowych.

BEZPIECZEŃSTWO i UPRAWNIENIA
W aplikacji występuje wiele ról, posiadających indywidualne uprawnienia i scenariusze zachowań osób z niej korzystających.

SYSTEM OTWARTY
Architektura systemu zakłada także przyszły rozwój poprzez dodanie modułów: magazynowego i zaopatrzeniowego.

WDROŻENIE W LICZBACH 
3 zakłady produkcyjne (kuchnie cateringowe), 3.500 żywionych dzieci. Googol (10 do potęgi 100) kg niezrealizowanych (jeszcze) pomysłów klienta.