FSi
Salomon Time to Play

Challenge Accepted


Realizacja

Konkurs on-line przygotowany dla marki Salomon. Realizacja objęła zarówno stworzenie mechanizmów serwisu konkursowego, jak i rozbudowany system administracji i obsługi zgłoszeń. Zlecenie ponownie realizowane wspólnie z Grupą Eskadra.