System obsługi wybranych procesów rynku nieruchomości. Umożliwia przyjmowanie zleceń, ich dystrybucję, kontrolę realizacji, obsługę procesu reklamacyjnego i raportowanie.

Emmerson Evaluation