Wewnętrzny system informacyjny dla franczyzobiorców z zaawansowanym mechanizmem wyszukiwania uwzględniającym fleksję języka polskiego.