Wewnętrzy serwis afiliacyjny Klub Mazda Together do zarządzania benefitami przysługującymi klientom Mazdy.